Subsidies

SIM (Subsidiëring Instandhouding Monumenten). 

Deze subsidieregeling is met ingang van 5 januari 2019 tot stand gekomen en is gebaseerd op de BRIM (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten).
De regeling omvat een periode van 6 jaar en is gebaseerd op de verzekerde herbouwwaarde van het kerkgebouw.
De subsidiabele kosten zijn ten hoogste 3% van de herbouwwaarde. De subsidie bedraagt 60% van deze kosten.
Voor de subsidieaanvraag moet een instandhoudingsplan worden opgesteld.

Ook de provincies hebben van de rijksoverheid geld ter beschikking gekregen voor grotere restauraties.
De provincies bepalen zelf of zij hieraan toepassing geven en voor welke monumenten. Het kan zijn dat kerken hiervan geen deel uitmaken.