Plaats

Bergen op Zoom

Locatie

Ontmoetingskerk

Opdrachtgever

Protestantse Gemeente Bergen op Zoom

Begindatum

01/05/2020

Einddatum

01/11/2022

Beschrijving

Opdracht: aanvraag SIM 2023-2028 kerk, predikantenwoning en kosterswoning

Werkzaamheden

aanvraag SIM 2023-2028 voorbereiden, opstellen en indienen RCE