Wilhelminadorp, gem. Goes

Project Detail

Plaats: Wilhelminadorp, gem. Goes
Lokatie: Brugstraat
Opdrachtgever:
Status: Lopend
Begindatum: 01-01-2014
Einddatum:

 


Waterstaatskerkje uit 1841.
Met de onderhoudswerkzaamheden zal in 2015 worden begonnen.