Goes

Project Detail

Plaats: Goes

Lokatie: Singelstraat 21

Opdrachtgever: Stichting Maria Magdalenakerk

status: lopend

begindatum: 01-02-2018

Einddatum:

Of er een voorganger was op de huidige plaats is niet bekend. De bouw van de kerk in zijn bestaande vorm begon rond 1470 met het koor. Men wilde een driebeukige hallenkerk, net als die van Gouda. Later ging men echter over naar de basilikale vorm en alleen het koor heeft de vorm van een hallenkerk. In 1506 begon men met de bouw van het dwarsschip en het schip. Op 11 september 1618 om ongeveer één uur ontstond er brand in de kerk omdat de schaliedekker (leidekker) Hans Henricxsz het vuur, dat hij voor het solderen van de goten nodig had, in de voormiddag slecht had bewaard. In datzelfde jaar nog begon men aan de herbouw van de kerk die in 1621 werd voltooid. De kerk bleef in de laatgotische stijl. In de 17e eeuw werd ook een hoge dakruiter met een carillon op de  kruising van de kerk gebouwd. Het carillon heeft 47 klokken, waarvan de zwaarste 965 kg. weegt.

Alleen het transept en het koor worden nog als kerk gebruikt, het schip dient als tentoonstellingsruimte. Het interieur is vrij sober, zoals een gewone protestantse kerk. Wel staat er in het koor een bijzonder orgel uit 1643 van Willem Diaken, dat in de 18e eeuw werd beschilderd en bekroond werd met een Turkse hoed (1738) vanwege de akoestiek.  Verder is er nog een preekstoel uit 1594 en is de kerkvloer bedekt met grafzerken. De bekende ds. Bernardus Smytegelt heeft hier nog z’n preken vanaf gehouden. Na een restauratie van de kerk werden in 1929 en 1930 glas-in-loodramen geplaatst van Henk Schilling.

 

Werkzaamheden:

Onze adviseur heeft een gesprek gehad met de secretaris van de Stichting over subsidiestromen en de uitvoering van de SIM regeling.

 

 

 

Related Post

Leave us a reply

*

*