Breda, Lutherse Kerk

Project Detail

Plaats: Breda, Lutherse Kerk
Lokatie: Veemarktstraat 11
Opdrachtgever:
Status: lopend
Begindatum: 01-09-2020
Einddatum:

In 1777 kochten de Lutheranen het huidige pand aan de Veemarktstraat, toen nog een patriciërswoning met de naam Repos Ailleurs. De woning had een grote ondergrondse keuken, de crypte. De crypte dateert van 1426 en heeft de grote stadsbrand van Breda van 1534 overleefd. De woning werd vervolgens voor een groot deel gesloopt voor de bouw van een kerk en een pastorie. De kerk en de crypte zijn vervolgens vele malen verbouwd en grondig gerestaureerd. Na de laatste restauratie van het kerkgebouw en de verbouwing van de kosterswoning is de kerk in de loop van 2013 weer in gebruik genomen.

I.v.m. asbestsanering is subsidie aangevraagd bij de Provincie N-B en een omgevingsvergunning bij de gemeente Breda.