De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zuid-Nederland (verder te noemen de Stichting) is opgericht op 27 februari 1996.

De Stichting heeft als doel kerkbesturen in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland behulpzaam te zijn en bij te staan in zaken van restauratie,
herstel en onderhoud van (kerk)gebouwen en tot die gebouwen behorende orgels.

Onze diensten bestaan uit:

Advies:

  • bouwkundige adviezen
  • adviseren over subsidiemogelijkheden
  • verstrekken van (incidentele) adviezen

Opstellen van:

  • bouwkundig onderhoudsplan voor één of meerdere jare
  • restauratieplannen
  • periodieke instandhoudingsplannen

Aanvragen van:

  • SIM subsidie
  • vergunningen en fondsen

Begeleiden:

  • begeleiden van de uitvoering van onderhoudsplannen
  • projectbegeleiding van verbouw- en restauratieplannen.

Donateur

Een eerste contact is kosteloos en vrijblijvend als u donateur bent van onze Stichting.

U bent donateur als u tenminste €. 25,– per jaar betaalt.
Voor advieswerkzaamheden en reiskosten rekent onze Stichting een vergoeding.

Al deze kosten zijn declarabel bij de aanvraag voor subsidie aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).
De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.